Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest New Life Wojciech Lisak, nr NIP: 5221807301, REGON: 142121140, zarejestrowana pod adresem Brwinów (05-840), ul. Armii Krajowej 1 lok.66, miejsce przechowywania i przetwarzania danych: Brwinów (05-840), ul. Armii Krajowej 1 lok.66, określana dalej jako New Life.
  2. Kontakt z New Life jest możliwy: za pomocą e-maila: info@naturalnefarby.pl, za pomocą telefonu: +48 602 190 595, lub drogą pocztową: Brwinów (05-840), ul. Armii Krajowej 1 lok.66.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez New Life w celu realizacji zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy: sklepkokosowy.pl.
  4. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: info@naturalnefarby.pl, za pomocą telefonu: +48 602 190 595, drogą pocztową: Brwinów (05-840), ul. Armii Krajowej 1 lok.66 lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby New Life.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy New Life w związku z realizacją zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy: sklepkokosowy.pl.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein, na potrzeby wykonania wysoko specjalistycznych laboratoryjnych badań diagnostycznych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesów związanych z realizacją zamówionych przez Panią/Pana towarów lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, zaś po zakończeniu realizacji celów przetwarzania, dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes New Life w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Euro Exclusive dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.